Total : 615, 1 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-13 08:45:44
   ۰内˪༪ΪҪ򥪷ʪΪȪЪĪ﷪ǡ塩ګΪΪǪ誦˪ʪСҪȪҪȪ対ͪ۰磌ު( 4:6)


ᶪϡ恵䢪̪ת価強ષƪުʪϪʪߪ᪷ŪʪƪϪʪު々対᪷Ȫêƪ々êơު˪Ī߿Ī몳ȪЪʪǪ

ʪ々êơ˪Ī߿Ī몳ȪЪ몦Ȫʪ実˪ʪ˪ުȪΪҪ壊ƪΪǪʪʪ顢様Ѫءƪ𾪱誦ˡ窿򪳪Ǫ쪿Ǫʪ窿۪ˡȪĪߪ恵ߪ々ު調誦˪ުêơʪѪ߿与몳Ȫ択窿窿˪様ΪĪߪުȪΪҪ壊ƪΪǪ窿親ê۰ت窿ϡɪڪǪʪΪ気˪誦˪ʪު

ǫー٪Ǫ뫢ȫ߫બー対稪몤ުΪȪ߫ϫȪêˡーȪêƪѪҳΪȪު񪷪ーѪҳȪêƪǪ롣êϪーȪ쪿ΪǪ窦窿Ȫ쪿ΪǪϪʪǪ窦Ϫڤ쪿(数12:1-2) 様骬ȪЪުǪ(数12:6-9)ーЪ稪ê̿߫ܪʪݱܻ˪ު

ʪ様Ϊ٪ˡ몦稪内黪۰Ҫ򪷪ʪƪϪʪު檷ު変êʪ霊˪様恵ު졢ʪĪ様ͪ画˪ê᪷誦ު

ѷ
񪹪ݫ衢ݫ恵ު恵˪ꡢΪȪЪ˪ު񫪬몦誦Ѫ쪿ȪЪתơ々檬変歩Ǫ窦様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
2:16, ګƫ 3:10

ȣ ۼ ۼ ȸ
615    檷ު変몳教...  ȯ   2015/12/04  100
614      ȯ   2015/12/15  102
613    様稪ު  ȯ   2015/12/05  114
612    ɪتԳǪ  ȯ   2014/10/04  121
611    稪Ϋͫ뫮ー  ȯ   2015/06/02  124
   ۰内˪༪ΪҪ򥪷...  ȯ   2014/10/13  127
609    稪繋ê  ȯ   2014/12/06  131
608    内ܪ証拠  ȯ   2015/12/09  132
607     ɷ  ȯ   2015/12/15  132
606    ׵  ȯ   2015/01/12  133
605    ߳  ȯ   2014/09/22  134
604    ۰᪷稪Ȫ  ȯ   2014/10/02  134
603    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  134
602    ʪ内˪霊&#...  ȯ   2014/10/28  134
601    ͱܪϭت⪿ު  ȯ   2014/12/22  134

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby