Total : 615, 1 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-13 08:45:44
   ۰内˪༪ΪҪ򥪷ʪΪȪЪĪ﷪ǡ塩ګΪΪǪ誦˪ʪСҪȪҪȪ対ͪ۰磌ު( 4:6)


ᶪϡ恵䢪̪ת価強ષƪުʪϪʪߪ᪷ŪʪƪϪʪު々対᪷Ȫêƪ々êơު˪Ī߿Ī몳ȪЪʪǪ

ʪ々êơ˪Ī߿Ī몳ȪЪ몦Ȫʪ実˪ʪ˪ުȪΪҪ壊ƪΪǪʪʪ顢様Ѫءƪ𾪱誦ˡ窿򪳪Ǫ쪿Ǫʪ窿۪ˡȪĪߪ恵ߪ々ު調誦˪ުêơʪѪ߿与몳Ȫ択窿窿˪様ΪĪߪުȪΪҪ壊ƪΪǪ窿親ê۰ت窿ϡɪڪǪʪΪ気˪誦˪ʪު

ǫー٪Ǫ뫢ȫ߫બー対稪몤ުΪȪ߫ϫȪêˡーȪêƪѪҳΪȪު񪷪ーѪҳȪêƪǪ롣êϪーȪ쪿ΪǪ窦窿Ȫ쪿ΪǪϪʪǪ窦Ϫڤ쪿(数12:1-2) 様骬ȪЪުǪ(数12:6-9)ーЪ稪ê̿߫ܪʪݱܻ˪ު

ʪ様Ϊ٪ˡ몦稪内黪۰Ҫ򪷪ʪƪϪʪު檷ު変êʪ霊˪様恵ު졢ʪĪ様ͪ画˪ê᪷誦ު

ѷ
񪹪ݫ衢ݫ恵ު恵˪ꡢΪȪЪ˪ު񫪬몦誦Ѫ쪿ȪЪתơ々檬変歩Ǫ窦様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
2:16, ګƫ 3:10

ȣ ۼ ۼ ȸ
615      ȯ   2015/12/15  85
614    檷ު変몳教...  ȯ   2015/12/04  87
613    様稪ު  ȯ   2015/12/05  90
612    霊˪ê檭ު窦  ȯ   2015/12/21  106
611    ׵  ȯ   2015/01/12  109
610    ɪتԳǪ  ȯ   2014/10/04  110
609    稪Ϋͫ뫮ー  ȯ   2015/06/02  111
608     ɷ  ȯ   2015/12/15  112
607    内ܪ証拠  ȯ   2015/12/09  113
   ۰内˪༪ΪҪ򥪷...  ȯ   2014/10/13  114
605      ȯ   2014/09/22  118
604    悪霊ڪ  ȯ   2014/11/19  120
603    条ϫ꫹Ȫ内...  ȯ   2014/11/25  120
602    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  120
601    ߳  ȯ   2014/09/22  121

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby