Total : 615, 1 / 41 pages
  
ȯ 2015-02-25 10:09:35
   ˪۰続ϡʪȪ恵ߪΪߪȪЪȪ˪ͪުߪȪЪϡʪ٪ƪᡪʪΪȪ쪿々˪ê国継몳ȪǪΪǪ( 20:32)


稪Ϫʪ続与몳ȪǪު稪黙̪強몳Ȫ᪸̪驪Ǫ몳ȪϪΪǪѪت1:12-13몤ުުê˪롢続ª˪̫窿与ƪêݫʪˡӪê򪵪몳ȪǪު誦ˡϡ窿ުߪ圧𤪫ϭ󪷪ơ񪹪Ϊժ칪ƪު

Ϫʪê˪続˪Ȫʪ応̫򪯪ު覧תꡢ꫹・˪ϪʪΪ続ުʪѪǪϪΪ誦̫몳ȪϪǪުǪꪬ꫹・˪êƪʪ栄続몳ȪǪ̫򪯪ުުӹͪʪƪϪʪʪȪϡꪬʪ圧𤪫ϭ󪵪񪹪Ϊժ칪ƪêȪȪǪ

悪圧𤡢悪ت悪霊ުϪƪΪΪ骢ʪϭ󪵪ުϪʪªѷêꡢ쪬êȪުǪϪΪȪ򪹪Ǫ˪ʪުϪʪ稪応꫹Ȫ˪êƪʪΪʪêƪΪȪت歩ળȪѢ⪷ƪު

ϡѪۡʪ۪תơ続ت칪ުު(11:9)ʪ稪強黙̪꫹Ȫ˪続ª発̸Ǫʪꪬ꫹・Ǫʪ⪱쪿ƪΪΪ֧̿졢楽ળȪǪ誦˪ʪǪ窦꫹Ȫ˪몢ʪ続歩Ǫƪ

ʪ続ȫ꫹ȪʪΪʪêƪΪȪ称Ϊϡ悪ت㪷黙驪۰Ǫꪬ꫹・תƪʪΪ˪ʪ쪿ȡʪʪϭᡪˬ栄ƪʪ˪٤対骲ʪ˪몢ʪ続称ΪǪ

ͱ
様ɪǪꡢ꫹Ȫ˪続ѪǪѪϡᶪ˪骷檺˪ꡢ続実ڸΪǪϫ꫹Ȫ栄継۪稪黙̪ȡߪתƪêΪΪ誦˪ʪꡢ꫹Ȫ˪続ު

参ϣ
16:5-6(NIV), ー 8:16-17, ー 10:10-11

ȣ ۼ ۼ ȸ
615    ǪϪʪ霊応Ǫ  ȯ   2014/11/18  194
614    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  268
613    Ѫê  ȯ   2015/03/02  338
612    ̪ᳪު  ȯ   2014/10/13  162
611    ܪ洪檭  ȯ   2015/03/30  401
610    ۪  ȯ   2014/09/23  206
609    恵Ѫ  ȯ   2015/01/27  229
608    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  248
607    ϪʪϴǪ먪Ǫ  ȯ   2014/09/20  232
606    ϪʪΫ٫쪿  ȯ   2014/12/18  239
   ˪۰続  ȯ   2015/02/25  291
604    関骷  ȯ   2014/12/01  173
603    恵ߪ榷...  ȯ   2015/01/13  267
602    ˪êǪ  ȯ   2015/01/26  216
601    ƪ  ȯ   2015/03/20  285

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby