Total : 615, 11 / 41 pages
  
ȯ 2014-12-10 07:11:44
   ꫹Ȫ˿ǪުѪȪ˿ǪêơѪȪƪΫ꫹・Ǫ꫹Ȫϡ٪ƪѪ۪価Ȫơ与˪ʪު쪬êƪʪ쪿ʪΪǪ(ƫ 2:5-7)

ᶪѪǪ쪿・꫹ȡʪ۰ǪΪ̫깡ܪ˪Īӹ関稪Ǫ・꫹˪બϭ몿۰ުϡѪȪǪߪءƪ쪿۰Ǫϫ꫹Ȫ関ӹǪꡢӹ伝ªѦǪ

働4:12몤ު۰˪ϡ˪êƪϭϪުǪ٣Ϊ۪ˡ窿ϭ٪٣Ѫ与ƪʪǪ対᪬ު窬ͣު歩伝릪ʪΪǪ˪ϭʪȪ᪷Ū誦˪ʪުϫʪ˪몷ު󡣪êӹϡ黙۰몫Ϊ誦Ѫ򪷪ꪹ몳ȪϪǪު۰ϪʪΪǡӹϭȪ˪ު遅滞몳ȪϪǪު

˪êơ٤断ᆰުϪ体Ǫݪתơӹݫުӹݫᡪ߿ʪު񪵪ȪΪʪȪƪުӹ対価Ȫƪ払ުӹ̽払ȪǪʪêݶͪ񫪬ުᦪƪѪΪҪȪ򪵪ު々ڱ˪誯몳ȪǪުϪڤުǪϡ᪸몳ȪǪΪǡӹ続ྪ伝ʪƪϪʪު骬᪸ƪʪʪС̽ϭ몳ȪǪʪǪ

ϭʪȪʪ誦˪ƪ̪ު驪˪ʪ誦˪ƪ・꫹Ȫ˪êƪʪȪʪêϪʪᡢʪ々ҪȪ与ު죫5:18-19몤ުΪȪϪ٪ơꪫƪΪǪϡ꫹Ȫ˪êơ窿ªު窿与ƪުʪϡ꫹Ȫ˪êơᦪª為々ݶ請ʪǡΪȪЪ窿˪ͪ쪿ΪǪ

ѷ
񪹪ݫ衢ݫ몳ȪΪʪ֧Ϊˡ様۪ݪԤ쪿Ȫǡêު蝹쪿󪯪٪ת󪷪ު訳栄ê檭々ݫϭ恵ߪ温תت誦献󪷪ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
2:13-14 5:18
ȣ ۼ ۼ ȸ
465    ꫹ޫƫ関몳...  ȯ   2014/12/24  159
464    ż ϴ  ȯ   2014/12/23  254
463    ᡪʪ٤与  ȯ   2014/12/23  167
462     ູ ɴϴ  ȯ   2014/12/22  263
461    ͱܪϭت⪿ު  ȯ   2014/12/22  132
460    ϪʪΫ٫쪿  ȯ   2014/12/18  204
459    ׺в ſ ׺ ǥ ...  ȯ   2014/12/18  254
458    ɰ  ȯ   2014/12/11  225
457      ȯ   2014/12/11  193
456      ȯ   2014/12/10  174
455    ؼ Ǹ Ÿʽÿ  ȯ   2014/12/10  181
454     ׸ - ߺ  ȯ   2014/12/10  196
   ꫹Ȫ˿  ȯ   2014/12/10  152
452     Ѱ谡 ϴ  ȯ   2014/12/09  153
451    稪ͣު  ȯ   2014/12/09  176

[PREV] [1].. 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby