Total : 615, 14 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-30 06:57:06
   様Ϫʪ対ܪêƪު窿Ǫêơު򪹪몿˫꫹・˪ê쪿ΪǪϡ窿ު歩誦ˡު⪢骫᪨ƪêΪǪ(ګ 2:10)


様Ϫʪ対ܪêƪު様쪿٪ƪΪȪܪު様ϫϫͪ10:10ު謹来ΪϡϪΪ𡢪ުĪǪϫ3:8몤ުު쪿Ϊϡ悪تΪ襁調ǪҪϡ뫫19:10ǪުѪϡ쪿Ѫ捜ϭ来ΪǪܪުȪ٥骫ǪݫΪߪ来ުʪΪ誦ĪܪΪުުʪݫΪߪ来ު

働26ǡ窿ϫޫتԲ会ê뫽Ϋ˪Īƪ読ߪު٣򦪷Ъʪު謹ʪު쪿Ϊϡ・・・ʪު証Ѫ٤몿Ǫ롣(26:16)様ܪʪ˪ʪު様ʪѫު쪿릪働Ѫ証ѪȪѪ⪿骹Ǫ(26:18)

ʪܪ発̸ުʪު쪿릪êƪުѪު発̸몳ȪǪʪêʪС発̸몳ȪǪު胆ͪƪ񫪬教ƪǪ窦ѫ˪ʪ쪿誦˪ʪ˪٥骫ުǪ窦歩Ϫʪ򪽪ܪ졢歩Ϫʪ򪽪ܪ졢ᯪ쪿誦˪ު

ʪ릪ʪުުǪʪ様栄êΪުުʪ様歩ߡ様򪢪몿ުު様Ϫʪ様ª꫹ȪΪ檭誦ͪ画ުܪʪءƪ誦˪ƪơʪ様栄ê帰ᡪʫӫ掴ǪȪʪ٪ƪΪȪ󪯪٪経験몳ȪǪ窦

ѷ
񪹪ݫ衢ݫܪϡ骫ުݫ栄ê誉⪿骹誦ުުݫ栄ê⪿骹ᡪʫӫƪ掴ߡݫܪ檭ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ƫȫ 1:9, 1:9

ȣ ۼ ۼ ȸ
   様Ϫʪ対...  ȯ   2014/10/30  143
419      ֽϴ  ȯ   2014/10/30  175
418    ϳ ׺ 巯...  ȯ   2014/10/29  193
417     Ͽ ȭ ٽʽÿ  ȯ   2014/10/29  235
416    稪Ī  ȯ   2014/10/29  159
415    様Ϊߪܪ様...  ȯ   2014/10/28  156
414    ʪ̸ê  ȯ   2014/10/28  136
413     ɷ Űʽÿ  ȯ   2014/10/28  175
412    ʪ内˪霊&#...  ȯ   2014/10/28  134
411     ȿ ɴ  ȯ   2014/10/28  301
410    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  134
409     ñ⿡ ؾ  ȯ   2014/10/25  175
408     Ͽ  ȯ   2014/10/22  139
407    츮 ϳ ϴ  ȯ   2014/10/21  277
406    Ź Ͻʽ...  ȯ   2014/10/18  382

[PREV] [1]..[11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby