Total : 615, 2 / 41 pages
  
ȯ 2014-11-22 07:41:31
   죪Ī٤Ϫ骫Ҫᪿ々򪵪ᯪᯪ々򪵪ᡢᪿ々˪Ϫ栄ê与˪ʪު(ー 8:30)
Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified (Romans 8:30).

٪ƪ˪죪Ī٤ުުܪ٤(the natural destin)ᡪ٤(the divine destiny)Ǫܪ٤ϡʪު쪿ʫܷ国ߡʪ関֧ƪ々ʪêê教ʪɡȪ˪ê𤪵ުΪ٪ƪΪȪʪܪ٤ªܪު

ǪС˪êƪǪϪʪު쪿ʫܷΪǡǪ々ުܪ٤Ǫ

ܪ٤ᡪʪ権⢪𶪵ΪǪϪުϪᦪܪ関与ުᦪ属ƪުȪᦪΪ々ΡڪǪꡢ々Ρɪ⡱ǪϡΪ٪ƪڪʪᦪΪ٪ƪêߪΪߪêƪުܬɪ⡢ʪ檷ު変êѪΪ˪ϡᡪ٤êƪު

Ѫᡪ٤ϡ檷ު変㷪ުުުꪬʪݫȪʪ쪢ʪ㷪몳Ϫʪު쪢ʪ霊ު霊ѪʪᶪǪު

êơʪᦪȪުުϫͪ15:19ǡ쪿稪Ϊ誦Ǫêƪ謹ᦪ骢ʪԪ󪷪ΪǪᦪϪʪΪǪ檷ު変ê٪ƪѪϪᦪ属ު󡣪ʪϫ˪êƪᦪԪ󪵪쪿ǪϪʪ˪ǪԪ򪷪ƪު

Ѫܪ٤檭ƪΪ⪷ᡪ٤檭ƪΪɪªǪ窦ުȪ単Ǫ栄êު몳Ȫު賛ڸު働ΪުΪ檭ު対몹٪ƪͪǪʪС쪬ުᡪ٤Ǫ몤ު

ͱ
様栄êΪΪΪǪ様栄ê帰様徳蝹򪳪ͣު調ުު様٪ƪᶪתơ様Ūު蝹様恵恵ߪЪ᪬ުު񪵪Ϊ˪٥ԤƪêΪ檭몳ȡ쪬ު٤Ǫ

参ϣ
5:17, ߫ 1:5

ȣ ۼ ۼ ȸ
600    ڳ ֱ  ȯ   2014/08/28  123
599    ߳  ȯ   2014/09/22  123
598    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  123
597    ª与  ȯ   2014/10/11  124
596    ʪ内˪霊&#...  ȯ   2014/10/28  124
595    ʪ̸ê  ȯ   2014/10/28  124
594    稪繋ê  ȯ   2014/12/06  124
593    ۰Ǫ٪ƪêƪ  ȯ   2015/01/22  124
592    誉ު񫪫ު  ȯ   2014/10/14  125
591    ۰êƪƪ۰驪ƪǪ  ȯ   2014/11/28  125
590     Ͼʽÿ  ȯ   2014/12/02  125
589    ʪ˪ʪêƪ  ȯ   2014/10/06  126
588    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  126
587    ͱܪϭت⪿ު  ȯ   2014/12/22  127
586    ٸ ֽʽÿ  ȯ   2015/03/02  128

[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby