Total : 615, 2 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-27 07:42:26
   ٪ƪ砕ƫ꫹Ȫڤ従窿戦ϡ뿪ڪǪϪʪǡݪ۪ɪΪΪǪ窿ϡުުܧȡ۪潪êءĪԪ֪砕( 10:4-5)


々ת檭ƪުתΪ۪Ȫɪϡ々˪ΪǪȪê몫ʪުªƪު々ϡʫܷѪު来Ϊǡ対몳ȪϪǪʪުުܬ々ϡٽ臓ܻݪΪǡҪܻݪ̪誦˪ʪުΪΪު˪ݪǪ

ϫΪˡ薬ʪȪ声ڤơЪߪʪŪ々Ϊ誦ǪѪª먪Ȫ実쪿ꡢ᪸ꪹ몳ȪϪǪު󡣪쪬ުݪǪݪȪǪ窦稪㪹概ҷŪ⡢Ǫϫ驪ǪתܪǪ

󪷪ުݪӹ˪Ѫ˪関ʪ稪Īƪ砕ȪǪުʪϡʪŪ˪߾ڪƪ驪ު󣡪ʪΪ驪ު󡣫ת˪êƪʪ撃誦ȪʪС稪応ƪ稪ǫءêƪ状Ϫ関֧ᶪڪ󪷡続ƪުêƪ稪㪹ƪŪ声圧ު続몷ުêƪȪʪתϪĪ˪Ἢ۪ު

ϡ稪対몢ʪ檬陥ڪêѪʪ誦˪誦ת˪ê撃ުêܪŪʪЪުʪʪݩ߾ȡΪ誦砕ƪᶪݻϪΪ誦몤ު窿ϡުުܧȡ۪潪êءĪԪ֪砕ϡʪΪêƪժ򪹪ƪΪΡʪ偽Ϋǫêƪ偽霊対êƪΪǪ稪ƪ

ͱ
Ū誦񼪮ުϢ˪稪ǡתԪߪܻ尪ƪ砕ު悪ܪϡ׺ު몹બުϡتۯƪŪת稪׵ƪު

参ϣ
26:3ګ6:16-174:23

ȣ ۼ ۼ ȸ
600      ȯ   2010/08/07  435
599    History  ȯ   2007/12/24  561
   [ʵ]žӰ - ...  ̿   2003/10/04  855
597    ' º  ȯ   2010/01/24  554
596    ʪ毎声ڤ...  ȯ   2015/12/23  243
595    ʪ内˪霊&#...  ȯ   2014/10/28  160
594    ʪߪ٤ʪ  ȯ   2015/01/12  203
593    ʪ̸ê  ȯ   2014/10/28  161
592    ʪ稪ʪު  ȯ   2015/05/22  200
591    ʪԳ˪ʪު  ȯ   2015/05/19  238
590    ʪ˪ʪêƪ  ȯ   2014/10/06  265
589    ʪ˪ʪêƪ  ȯ   2014/10/06  156
   ٪ƪ砕ƫ꫹...  ȯ   2015/04/27  354
587    ٪ѪΪϭ  ȯ   2015/03/14  209
586    ª与  ȯ   2014/10/11  168

[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby