Total : 615, 3 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-13 08:38:53
   ̪ᳪުުȪˡʪ˪⪦ͱު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪު(ޫ 18:19)


ᶪǡ񫫤様様ުϡ23Ѫ᪸ުê̪ᳪުȪƪ⡢ܪ変⪿骹ȪǪĪ˪ѷ(prayer of agreement)תơʦʪȪǪȪΪ٥骫˪ުʪٺ骷ʫԡުȪʪٺ骹Դ㼪変êȪêުʪުʪȪêުުϪʪê対êʪ誦ᪿȪުѪު߲Ѫ᪸֧թƪ対説٥ơ変Ϊ請ѷêƪ

򪷪ƪ諸ˡ状Ϫѷ㷪ƪʪ˪Ī説٥骬骢ʪ򪹪몳ȪǪ誦ǪǪ(head-agreement)ǪϪʪ(heart-agreement)ʪƪϪʪު󡣪Ǫ骢ʪϡʪêȪê掴٥骫몦Ȫ˪êơ骬ʪҪӫĪ˪ѷ몳ȪǪ誦˪ުʫ쫤٣˪êơ窿Ϫء窿Ϫ変ȡΪ誦˪ʪΪǪ

Ҫܷ˪ĪѪΫーーѷʪƪϪʪʪᡢߪʪ˪몳Ȫ対ѷު窦Ȫ몤ުުުϪު説٥ުϡ窬ߪ˪Ǫˡ満˪ʪêơߪʪê몳Ȫê誦˪ʪꡢ窿ѷ㷪ު単々ʪΪˡުϪʪѷĪȪǪªǪϪުȪʪƪϪʪު

Ϫ稪򪯪ު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪުêơ߾⪿ʪǪ稪働誦˪ƪѷĪƪĪƪʪ々変ƪĪƪʪԴ㼪国Ѫ様栄êΪ変ƪ

ѷ
񪹪ݫ衢ѷ˪ê󪷪ުѷת窿Ϫɪ状ϪǪ﷪êת変ުު状ϪҪᡪ˿﷪ê々Ȫުϡϴ請ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
⫹ 3:3, ޫ 18:20

ȣ ۼ ۼ ȸ
585    ʪ˪ʪêƪ  ȯ   2014/10/06  124
584    Ūʪ  ȯ   2015/01/26  125
583    ۰Ū稪従請...  ȯ   2015/05/18  125
   ̪ᳪު  ȯ   2014/10/13  126
581    ٤来ު  ȯ   2015/03/16  126
580      ȯ   2014/12/04  127
579    ŵ쳪 ɰմϴ  ȯ   2015/12/04  127
578    ۰真깪ȫǫƫ  ȯ   2014/12/30  128
577    ڱ  ȯ   2014/08/26  129
576    霊ܪݻʪʪ...  ȯ   2014/09/26  129
575      ȯ   2014/12/04  129
574     ο  ȯ   2014/06/23  130
573      ȯ   2014/09/15  130
572    様ê߲Ī驪ڪ  ȯ   2014/11/25  130
571    ϳ 䱸Ͻô ϳ  ȯ   2014/06/10  131

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby