Total : 615, 3 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-30 06:57:06
   様Ϫʪ対ܪêƪު窿Ǫêơު򪹪몿˫꫹・˪ê쪿ΪǪϡ窿ު歩誦ˡު⪢骫᪨ƪêΪǪ(ګ 2:10)


様Ϫʪ対ܪêƪު様쪿٪ƪΪȪܪު様ϫϫͪ10:10ު謹来ΪϡϪΪ𡢪ުĪǪϫ3:8몤ުު쪿Ϊϡ悪تΪ襁調ǪҪϡ뫫19:10ǪުѪϡ쪿Ѫ捜ϭ来ΪǪܪުȪ٥骫ǪݫΪߪ来ުʪΪ誦ĪܪΪުުʪݫΪߪ来ު

働26ǡ窿ϫޫتԲ会ê뫽Ϋ˪Īƪ読ߪު٣򦪷Ъʪު謹ʪު쪿Ϊϡ・・・ʪު証Ѫ٤몿Ǫ롣(26:16)様ܪʪ˪ʪު様ʪѫު쪿릪働Ѫ証ѪȪѪ⪿骹Ǫ(26:18)

ʪܪ発̸ުʪު쪿릪êƪުѪު発̸몳ȪǪʪêʪС発̸몳ȪǪު胆ͪƪ񫪬教ƪǪ窦ѫ˪ʪ쪿誦˪ʪ˪٥骫ުǪ窦歩Ϫʪ򪽪ܪ졢歩Ϫʪ򪽪ܪ졢ᯪ쪿誦˪ު

ʪ릪ʪުުǪʪ様栄êΪުުʪ様歩ߡ様򪢪몿ުު様Ϫʪ様ª꫹ȪΪ檭誦ͪ画ުܪʪءƪ誦˪ƪơʪ様栄ê帰ᡪʫӫ掴ǪȪʪ٪ƪΪȪ󪯪٪経験몳ȪǪ窦

ѷ
񪹪ݫ衢ݫܪϡ骫ުݫ栄ê誉⪿骹誦ުުݫ栄ê⪿骹ᡪʫӫƪ掴ߡݫܪ檭ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ƫȫ 1:9, 1:9

ȣ ۼ ۼ ȸ
585    ۰êƪƪ۰驪ƪǪ  ȯ   2014/11/28  142
584    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  142
583    様ê߲Ī驪ڪ  ȯ   2014/11/25  143
582    ϳ 䱸Ͻô ϳ  ȯ   2014/06/10  144
581      ȯ   2014/09/15  144
   様Ϫʪ対...  ȯ   2014/10/30  144
579    ٸ ֽʽÿ  ȯ   2015/03/02  144
578    ɷ Ѱ踦  ȯ   2014/08/21  145
577     Ͼʽÿ  ȯ   2014/12/02  145
576    ª与  ȯ   2014/10/11  146
575    ŵ쳪 ɰմϴ  ȯ   2015/12/04  146
574    霊˪ê檭ު窦  ȯ   2015/12/21  146
573     ߿伺(The Importance Of Kn...  ȯ   2014/09/23  147
572    悪霊ڪ  ȯ   2014/11/19  147
571    ۰Ū稪従請...  ȯ   2015/05/18  147

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby