Total : 615, 3 / 41 pages
  
ȯ 2014-12-10 07:11:44
   ꫹Ȫ˿ǪުѪȪ˿ǪêơѪȪƪΫ꫹・Ǫ꫹Ȫϡ٪ƪѪ۪価Ȫơ与˪ʪު쪬êƪʪ쪿ʪΪǪ(ƫ 2:5-7)

ᶪѪǪ쪿・꫹ȡʪ۰ǪΪ̫깡ܪ˪Īӹ関稪Ǫ・꫹˪બϭ몿۰ުϡѪȪǪߪءƪ쪿۰Ǫϫ꫹Ȫ関ӹǪꡢӹ伝ªѦǪ

働4:12몤ު۰˪ϡ˪êƪϭϪުǪ٣Ϊ۪ˡ窿ϭ٪٣Ѫ与ƪʪǪ対᪬ު窬ͣު歩伝릪ʪΪǪ˪ϭʪȪ᪷Ū誦˪ʪުϫʪ˪몷ު󡣪êӹϡ黙۰몫Ϊ誦Ѫ򪷪ꪹ몳ȪϪǪު۰ϪʪΪǡӹϭȪ˪ު遅滞몳ȪϪǪު

˪êơ٤断ᆰުϪ体Ǫݪתơӹݫުӹݫᡪ߿ʪު񪵪ȪΪʪȪƪުӹ対価Ȫƪ払ުӹ̽払ȪǪʪêݶͪ񫪬ުᦪƪѪΪҪȪ򪵪ު々ڱ˪誯몳ȪǪުϪڤުǪϡ᪸몳ȪǪΪǡӹ続ྪ伝ʪƪϪʪު骬᪸ƪʪʪС̽ϭ몳ȪǪʪǪ

ϭʪȪʪ誦˪ƪ̪ު驪˪ʪ誦˪ƪ・꫹Ȫ˪êƪʪȪʪêϪʪᡢʪ々ҪȪ与ު죫5:18-19몤ުΪȪϪ٪ơꪫƪΪǪϡ꫹Ȫ˪êơ窿ªު窿与ƪުʪϡ꫹Ȫ˪êơᦪª為々ݶ請ʪǡΪȪЪ窿˪ͪ쪿ΪǪ

ѷ
񪹪ݫ衢ݫ몳ȪΪʪ֧Ϊˡ様۪ݪԤ쪿Ȫǡêު蝹쪿󪯪٪ת󪷪ު訳栄ê檭々ݫϭ恵ߪ温תت誦献󪷪ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
2:13-14 5:18
ȣ ۼ ۼ ȸ
585    様˪...  ȯ   2015/12/22  220
584    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  142
583    ・꫹Ȫ  ȯ   2015/02/03  162
582    様ټ従ê...  ȯ   2014/12/02  155
581    ꫹Ȫͪתϭ  ȯ   2015/04/20  188
   ꫹Ȫ˿  ȯ   2014/12/10  163
579    ꫹教ڸ  ȯ   2015/06/18  327
578    ꫹Ȫ٤  ȯ   2015/01/22  177
577    ꫹ޫƫ関몳...  ȯ   2014/12/24  171
576      ȯ   2010/08/03  443
575     ľ  ȯ   2013/01/18  306
574     ľ  ȯ   2014/08/07  176
573     ൿ  ȯ   2011/07/29  270
572     ൿ  ȯ   2012/02/24  341
571    ൿ  ȯ   2010/08/25  482

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby