Total : 615, 3 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-20 19:50:24
   ꫹Ȫͪתϭ۰˪ê窿ϡ˪۪ƪު恵ߪ˪몳ȪǪ(ګ 1:7)ӹΪ׵ުͪ𶪯ᡢͪӹ٤与몿˪ުᡪǪơתӹ𶪭Ǫʪ񫪬ӹ˪ê٤˪êުӹϭϡת来ުު˪쪬ӹު変몳ȪǪ릪Ǫ꫹ȪӹΪ۪Ȫʪ졢窿檷٤ު٤ϫݡ諡תЪ쪿٤Ǫ

ɪ˪Ϫުϫ髨ݪު謹Ϫ̸ơʪᶪתƪ謹׫ȪĪȪʪ˪ӪΪ襁瘝êʪ(󫨫׫12:13)ܪʪʪ撃誦ȪΪ驪ǪϪު󡣪ʪ޸ԪߡܻުϪ׾尪撃Ȫƪ⡢ʪުƪުϪʪʫتê来몳ȪϪǪʪǪ窦ʪݪ٤ت칪ު

ꪬʪϭΪ払쪿価真価ƪʪϫ・꫹Ȫ価۪ɪ価ުʪϡʪʪêȪΪǪʪʪ쪿ȪͺĪ˪ʪުпުǪӹΪʪȪͯ教ܪŪϡ偽Ǫ⪷ʪʪêʪСϪʪϭ˫・꫹Ȫ価払ʪêǪ窦ʪϭꪬ払쪿価ϡʪɪ価ΪƪƪުΪ誦ˡʪݫ伝来Ϊʪ檭۰۪󪵪쪿ΪϡުѪΪ誦ڪ˪Ϫ骺߿ʪʪϪΪ誦ʫ꫹ȪΡ˪êΪǪ(ګƫ1:18-19)

ѷ
񪹪衢ݫ・꫹Ȫͪ󪷪ުͪ졢٤ΪΪǪ𶪯׵쪿ͪ栄ê٤対権ת与ު꫹Ȫͪ˪ê쪿ϭ賛ڸު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ϫ1:7ګƫ1:18-19
ȣ ۼ ۼ ȸ
585    様˪...  ȯ   2015/12/22  218
584    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  139
583    ・꫹Ȫ  ȯ   2015/02/03  159
582    様ټ従ê...  ȯ   2014/12/02  154
   ꫹Ȫͪתϭ  ȯ   2015/04/20  187
580    ꫹Ȫ˿  ȯ   2014/12/10  162
579    ꫹教ڸ  ȯ   2015/06/18  327
578    ꫹Ȫ٤  ȯ   2015/01/22  175
577    ꫹ޫƫ関몳...  ȯ   2014/12/24  166
576      ȯ   2010/08/03  443
575     ľ  ȯ   2013/01/18  304
574     ľ  ȯ   2014/08/07  176
573     ൿ  ȯ   2011/07/29  269
572     ൿ  ȯ   2012/02/24  340
571    ൿ  ȯ   2010/08/25  481

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby