Total : 615, 30 / 41 pages
  
ȯ 2014-12-02 07:43:59
   Ϊء߾êު꫹Ȫ٪ƪѪΪݪʪ쪿Ϊϡ檭ƪ々ϪªΪ˪ǪϪʪªΪݪǪߪê۰Ϊ檭몿ʪΪǪ( 5:15)


꫹Ȫ̸۪犠ɪ몳Ȫ˫꫹ޫުϪުƪΪ檤楽ーƫー騒Ǫ⡢檭۰ݡܪ˪ĪŪêƪ窿󪯪٪栄ê򪯪ުȪ쪬涪Ǫʪƪ⡢窿単˪楽ߡ窿Ϊ営Ǫʪت々֧来몳ȪǪުʪϫ・꫹ȪΪ険ʪƪϪʪު

ѫ対ͳҷ˪êơӹު뫵۾与ʪުȪΫѪ᪸ȪʪêΪߪʪɪ۪献󪵪ƪΪ몤ުѫϫ꫹ȪǪ˫꫹Ȫݪתơ廃쪿˪関骺骬ʪ󪹪Ϊ֪ު(ګ2:15)ϫѪ̭Ԫ몳ȪêުǪϫѫ従êѪ誦ͱު

ѫ̸ĪУӪʪ몤ުУ髨々⢪誷ƪϡŪȡȡᶪ潪骦ȪᶪǪ٪ƪѪ教ƪǪΪ꫷Ѫ֧込ǡᡪᶪ򪱪ƪު(21:28)ϫѫڪުΫëーͺ߯Ȫުܲͪ˿Ϊ断ު(21:18-32体参Ϊ読Ǫ)

ʪ꫹Ȫ伝몳ȪΪƪ胆Ǫ窿伝몳Ȫ˪戦ԪءƪƪѪͪȪƪ⡢̽ƫ꫹Ȫ˪窿êꡢ真伝۪ɪ胆˪ʪʪ状˪ʪêƪϪʪު

ѷ
񪹪ݫ衢򫭫꫹ȪêȪ胆ƪᶪǡĪ몹誦˪ƪê権˪ê󪷪ު対˪関骺몳Ȫ˪êơڪƪ様ɪ⪿栄릪تۯު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
9:16 20:19-20

ȣ ۼ ۼ ȸ
180    ת檭몿ުު  ȯ   2014/11/29  155
179     ¸ 쵵 ¾ϴ  ȯ   2014/11/29  227
178    ׺ ɿ Ͻʽÿ  ȯ   2014/12/01  141
177    関骷  ȯ   2014/12/01  133
176     ʽÿ  ȯ   2014/12/02  164
175     Ͼʽÿ  ȯ   2014/12/02  124
174    様ټ従ê...  ȯ   2014/12/02  134
   Ϊء߾ê  ȯ   2014/12/02  142
172    ׸ ȿ ִ  ...  ȯ   2014/12/03  147
171    ・꫹Ȫ˪...  ȯ   2014/12/03  118
170      ȯ   2014/12/04  128
169      ȯ   2014/12/04  130
168     ǽʽÿ  ȯ   2014/12/06  150
167    稪繋ê  ȯ   2014/12/06  120
166    稪ͣު  ȯ   2014/12/09  158

[PREV] [1]..[21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 ..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby