Total : 615, 37 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-24 21:00:45
   ۰˪国ơ国ϪĪΪȫѫꫵѪͪ쪿Ȫͪ쪿国ϡѪͪ誦˪来ΪǪϪު󡣡顢˪롻Ȫ˪롻Ȫ모誦ʪΪǪϪު󡣪Ǫ国ϡʪΪ˪ΪǪ(뫫 17:20-21)񫫤ϡ国ʪ˪٥ު霊ܪ真ʪȪƪ伝ƪǪ窦国ʪ˪Ȫګϡ国ʪ体˪ȪߪǪʪʪ˪ȪߪǪ⪢ު󡣪ުϡ񫪬来ƪʪ쪿Ȫ関֧国˪ĪʪêȪͪƪêơϡ国ϡʪ˪롣ު国Ȫϡ˪ʪ˪ƪ洪򦪷ު国ꪬᶪǪΪ檨国ުȪުǪ

ꪬɪ۪ުʪ۰ǪΪƪߪƪƪ򢪬˪ުƪ併ƪުƪᶪ˪ު国ϡʪΪ˪ΪǪ쪿ګϡʪʪ込몳ȪǪ롢ȪȪǪꪬʪ˪몳ȪڨǪꡢƪ몳ȪǪ誦˪ʪêƪުΪʪ몳Ȫϡ٪˪ʪêڸϪުѪ与쪿 (He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the heartsof men)(伝Գ3:11NIV)

ٺ骷ުʪ몿驪ʪΪǪ国Ϫʪ˪Ϊǡ覗̸ƪʪ˪ު(伝Գ3:11)Ϫʪ囲ѪڨǪꡢʪ霊󪹪ΪǪ몳Ȫ˪ڪʪȪګǪѷ権򪯪ê󪷪ުѷתơӹ囲򪵪ᡪ栄ê洪ت칪ơǪ国檭몳ȪǪު栄ê帰ު

ͱ
様ᡪ込歩ުʪͣªܪ国Ӫˬ栄ءƪơ꫹Ȫתުުϫ䣡
ȣ ۼ ۼ ȸ
   ۰˪国  ȯ   2015/04/24  399
74    ۰Ǫ٪ƪêƪ  ȯ   2015/01/22  142
73    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  138
72    Ѩ  ȯ   2014/12/27  436
71    ٤来ު  ȯ   2015/03/16  153
70    ʪߵު調Ȫ来ު  ȯ   2015/03/08  875
69    伝몳Ȫݻª...  ȯ   2015/03/21  181
68    栄Ǫ  ȯ   2015/01/17  217
67    Ϊء߾ê  ȯ   2014/12/02  170
66      ȯ   2015/12/15  110
65    様眀骫...  ȯ   2014/10/01  158
64    窿  ȯ   2015/03/14  226
63    ԪΪǪϪު  ȯ   2015/01/30  227
62      ȯ   2014/12/11  207
61    霊様Ǫ  ȯ   2015/04/27  201

[PREV] [1]..[31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby