Total : 615, 38 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-24 21:00:45
   ۰˪国ơ国ϪĪΪȫѫꫵѪͪ쪿Ȫͪ쪿国ϡѪͪ誦˪来ΪǪϪު󡣡顢˪롻Ȫ˪롻Ȫ모誦ʪΪǪϪު󡣪Ǫ国ϡʪΪ˪ΪǪ(뫫 17:20-21)񫫤ϡ国ʪ˪٥ު霊ܪ真ʪȪƪ伝ƪǪ窦国ʪ˪Ȫګϡ国ʪ体˪ȪߪǪʪʪ˪ȪߪǪ⪢ު󡣪ުϡ񫪬来ƪʪ쪿Ȫ関֧国˪ĪʪêȪͪƪêơϡ国ϡʪ˪롣ު国Ȫϡ˪ʪ˪ƪ洪򦪷ު国ꪬᶪǪΪ檨国ުȪުǪ

ꪬɪ۪ުʪ۰ǪΪƪߪƪƪ򢪬˪ުƪ併ƪުƪᶪ˪ު国ϡʪΪ˪ΪǪ쪿ګϡʪʪ込몳ȪǪ롢ȪȪǪꪬʪ˪몳ȪڨǪꡢƪ몳ȪǪ誦˪ʪêƪުΪʪ몳Ȫϡ٪˪ʪêڸϪުѪ与쪿 (He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the heartsof men)(伝Գ3:11NIV)

ٺ骷ުʪ몿驪ʪΪǪ国Ϫʪ˪Ϊǡ覗̸ƪʪ˪ު(伝Գ3:11)Ϫʪ囲ѪڨǪꡢʪ霊󪹪ΪǪ몳Ȫ˪ڪʪȪګǪѷ権򪯪ê󪷪ުѷתơӹ囲򪵪ᡪ栄ê洪ت칪ơǪ国檭몳ȪǪު栄ê帰ު

ͱ
様ᡪ込歩ުʪͣªܪ国Ӫˬ栄ءƪơ꫹Ȫתުުϫ䣡
ȣ ۼ ۼ ȸ
   ۰˪国  ȯ   2015/04/24  417
59    žȿ ִ ձ!  ȯ   2015/04/24  258
58    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  268
57    Ѱ谡  ȯ   2015/04/27  281
56    霊様Ǫ  ȯ   2015/04/27  215
55    ɴ ϳ̽ʴϴ  ȯ   2015/04/27  249
54    ٪ƪ砕ƫ꫹...  ȯ   2015/04/27  354
53    ϪʪǪ  ȯ   2015/04/29  260
52    ϳԲ ȿ ʴϴ  ȯ   2015/04/29  351
51     εϰ Ͻʽÿ  ȯ   2015/05/15  241
50    稪۰ߪӪ誦˪  ȯ   2015/05/15  250
49    ۰Ū稪従請...  ȯ   2015/05/18  184
48     Űʽÿ.  ȯ   2015/05/18  294
47     ѷ ʽÿ!  ȯ   2015/05/18  240
46    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  248

[PREV] [1]..[31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby