Total : 615, 4 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-30 06:57:06
   様Ϫʪ対ܪêƪު窿Ǫêơު򪹪몿˫꫹・˪ê쪿ΪǪϡ窿ު歩誦ˡު⪢骫᪨ƪêΪǪ(ګ 2:10)


様Ϫʪ対ܪêƪު様쪿٪ƪΪȪܪު様ϫϫͪ10:10ު謹来ΪϡϪΪ𡢪ުĪǪϫ3:8몤ުު쪿Ϊϡ悪تΪ襁調ǪҪϡ뫫19:10ǪުѪϡ쪿Ѫ捜ϭ来ΪǪܪުȪ٥骫ǪݫΪߪ来ުʪΪ誦ĪܪΪުުʪݫΪߪ来ު

働26ǡ窿ϫޫتԲ会ê뫽Ϋ˪Īƪ読ߪު٣򦪷Ъʪު謹ʪު쪿Ϊϡ・・・ʪު証Ѫ٤몿Ǫ롣(26:16)様ܪʪ˪ʪު様ʪѫު쪿릪働Ѫ証ѪȪѪ⪿骹Ǫ(26:18)

ʪܪ発̸ުʪު쪿릪êƪުѪު発̸몳ȪǪʪêʪС発̸몳ȪǪު胆ͪƪ񫪬教ƪǪ窦ѫ˪ʪ쪿誦˪ʪ˪٥骫ުǪ窦歩Ϫʪ򪽪ܪ졢歩Ϫʪ򪽪ܪ졢ᯪ쪿誦˪ު

ʪ릪ʪުުǪʪ様栄êΪުުʪ様歩ߡ様򪢪몿ުު様Ϫʪ様ª꫹ȪΪ檭誦ͪ画ުܪʪءƪ誦˪ƪơʪ様栄ê帰ᡪʫӫ掴ǪȪʪ٪ƪΪȪ󪯪٪経験몳ȪǪ窦

ѷ
񪹪ݫ衢ݫܪϡ骫ުݫ栄ê誉⪿骹誦ުުݫ栄ê⪿骹ᡪʫӫƪ掴ߡݫܪ檭ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ƫȫ 1:9, 1:9

ȣ ۼ ۼ ȸ
570    ɷ Ѱ踦  ȯ   2014/08/21  133
569    関骷  ȯ   2014/12/01  133
568    様眀骫...  ȯ   2014/10/01  134
567    様ټ従ê...  ȯ   2014/12/02  134
566    תƪު  ȯ   2015/01/12  134
565    ۰η⪷  ȯ   2014/10/18  135
564     Ͽ  ȯ   2014/10/22  135
563     ϳ Ǹ 巯ϴ  ȯ   2014/10/01  137
562     ȿ ִ α׷ ...  ȯ   2014/10/13  137
   様Ϫʪ対...  ȯ   2014/10/30  137
560    ꫹Ȫ˿  ȯ   2014/12/10  137
559    ・꫹Ȫ  ȯ   2015/02/03  137
558      ȯ   2015/03/02  137
557     ߿伺(The Importance Of Kn...  ȯ   2014/09/23  138
556    ڳ鿡 ݽô  ȯ   2014/08/29  139

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby