Total : 615, 4 / 41 pages
  
ȯ 2014-12-10 07:11:44
   ꫹Ȫ˿ǪުѪȪ˿ǪêơѪȪƪΫ꫹・Ǫ꫹Ȫϡ٪ƪѪ۪価Ȫơ与˪ʪު쪬êƪʪ쪿ʪΪǪ(ƫ 2:5-7)

ᶪѪǪ쪿・꫹ȡʪ۰ǪΪ̫깡ܪ˪Īӹ関稪Ǫ・꫹˪બϭ몿۰ުϡѪȪǪߪءƪ쪿۰Ǫϫ꫹Ȫ関ӹǪꡢӹ伝ªѦǪ

働4:12몤ު۰˪ϡ˪êƪϭϪުǪ٣Ϊ۪ˡ窿ϭ٪٣Ѫ与ƪʪǪ対᪬ު窬ͣު歩伝릪ʪΪǪ˪ϭʪȪ᪷Ū誦˪ʪުϫʪ˪몷ު󡣪êӹϡ黙۰몫Ϊ誦Ѫ򪷪ꪹ몳ȪϪǪު۰ϪʪΪǡӹϭȪ˪ު遅滞몳ȪϪǪު

˪êơ٤断ᆰުϪ体Ǫݪתơӹݫުӹݫᡪ߿ʪު񪵪ȪΪʪȪƪުӹ対価Ȫƪ払ުӹ̽払ȪǪʪêݶͪ񫪬ުᦪƪѪΪҪȪ򪵪ު々ڱ˪誯몳ȪǪުϪڤުǪϡ᪸몳ȪǪΪǡӹ続ྪ伝ʪƪϪʪު骬᪸ƪʪʪС̽ϭ몳ȪǪʪǪ

ϭʪȪʪ誦˪ƪ̪ު驪˪ʪ誦˪ƪ・꫹Ȫ˪êƪʪȪʪêϪʪᡢʪ々ҪȪ与ު죫5:18-19몤ުΪȪϪ٪ơꪫƪΪǪϡ꫹Ȫ˪êơ窿ªު窿与ƪުʪϡ꫹Ȫ˪êơᦪª為々ݶ請ʪǡΪȪЪ窿˪ͪ쪿ΪǪ

ѷ
񪹪ݫ衢ݫ몳ȪΪʪ֧Ϊˡ様۪ݪԤ쪿Ȫǡêު蝹쪿󪯪٪ת󪷪ު訳栄ê檭々ݫϭ恵ߪ温תت誦献󪷪ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
2:13-14 5:18
ȣ ۼ ۼ ȸ
570    ɷ Ѱ踦  ȯ   2014/08/21  136
569     Ͽ  ȯ   2014/10/22  137
568    ۰η⪷  ȯ   2014/10/18  138
567    関骷  ȯ   2014/12/01  138
566    様Ϫʪ対...  ȯ   2014/10/30  139
565    様眀骫...  ȯ   2014/10/01  140
564    תƪު  ȯ   2015/01/12  140
563     ߿伺(The Importance Of Kn...  ȯ   2014/09/23  141
562     ϳ Ǹ 巯ϴ  ȯ   2014/10/01  141
561    様ټ従ê...  ȯ   2014/12/02  141
560    κδ ϴ°?  ȯ   2014/08/15  142
559     ȿ ִ α׷ ...  ȯ   2014/10/13  142
   ꫹Ȫ˿  ȯ   2014/12/10  142
557      ȯ   2015/03/02  143
556    ǰѺκδȭ  ȯ   2014/08/18  144

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby