Total : 615, 4 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-24 21:00:45
   ۰˪国ơ国ϪĪΪȫѫꫵѪͪ쪿Ȫͪ쪿国ϡѪͪ誦˪来ΪǪϪު󡣡顢˪롻Ȫ˪롻Ȫ모誦ʪΪǪϪު󡣪Ǫ国ϡʪΪ˪ΪǪ(뫫 17:20-21)񫫤ϡ国ʪ˪٥ު霊ܪ真ʪȪƪ伝ƪǪ窦国ʪ˪Ȫګϡ国ʪ体˪ȪߪǪʪʪ˪ȪߪǪ⪢ު󡣪ުϡ񫪬来ƪʪ쪿Ȫ関֧国˪ĪʪêȪͪƪêơϡ国ϡʪ˪롣ު国Ȫϡ˪ʪ˪ƪ洪򦪷ު国ꪬᶪǪΪ檨国ުȪުǪ

ꪬɪ۪ުʪ۰ǪΪƪߪƪƪ򢪬˪ުƪ併ƪުƪᶪ˪ު国ϡʪΪ˪ΪǪ쪿ګϡʪʪ込몳ȪǪ롢ȪȪǪꪬʪ˪몳ȪڨǪꡢƪ몳ȪǪ誦˪ʪêƪުΪʪ몳Ȫϡ٪˪ʪêڸϪުѪ与쪿 (He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the heartsof men)(伝Գ3:11NIV)

ٺ骷ުʪ몿驪ʪΪǪ国Ϫʪ˪Ϊǡ覗̸ƪʪ˪ު(伝Գ3:11)Ϫʪ囲ѪڨǪꡢʪ霊󪹪ΪǪ몳Ȫ˪ڪʪȪګǪѷ権򪯪ê󪷪ުѷתơӹ囲򪵪ᡪ栄ê洪ت칪ơǪ国檭몳ȪǪު栄ê帰ު

ͱ
様ᡪ込歩ުʪͣªܪ国Ӫˬ栄ءƪơ꫹Ȫתުުϫ䣡
ȣ ۼ ۼ ȸ
570    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  202
569     ѷ ʽÿ!  ȯ   2015/05/18  182
568     Űʽÿ.  ȯ   2015/05/18  252
567    ۰Ū稪従請...  ȯ   2015/05/18  125
566    稪۰ߪӪ誦˪  ȯ   2015/05/15  188
565     εϰ Ͻʽÿ  ȯ   2015/05/15  183
564    ϳԲ ȿ ʴϴ  ȯ   2015/04/29  298
563    ϪʪǪ  ȯ   2015/04/29  208
562    ٪ƪ砕ƫ꫹...  ȯ   2015/04/27  299
561    ɴ ϳ̽ʴϴ  ȯ   2015/04/27  215
560    霊様Ǫ  ȯ   2015/04/27  166
559    Ѱ谡  ȯ   2015/04/27  233
558    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  223
557    žȿ ִ ձ!  ȯ   2015/04/24  191
   ۰˪国  ȯ   2015/04/24  361

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby