Total : 615, 4 / 41 pages
  
ȯ 2014-09-25 10:54:20
   檷ڪ
5:17
Ǫ⫭꫹Ȫ˪ʪСѪ檷쪿Ǫ롣ͯΪΦ۪ê̸衢٪ƪ檷ʪêΪǪ롣

Ǫ?
٪ƪ教 ǪȪ発ު. Ϊ誦ª内ʪѪ捜Ǫ
実(Ī)学(ƪĪ)ϡʪΪ対߲Ī̿ު.
悪ЪǪ
ͪʪګɪ来ƪɪǪɪªʪơԪުơʪ檭ơἪ۪ΪǪ롣
몦ΪݪЪ٪Ǫ롣
ѪުݪǡݪǪΪ誦Ἢƪުê対ܪ帰Ǫ. Ǫ顢実(Ī)学(ƪĪ)ܪ몤ު
々ϡϪ쪫? Ϊ誦檭ݪɪȪ悩ߪʪٺ骷ƪު. ϫ()真ªΪƪުêȪ視ƪު.
Ѫ죪Īܻ気êƪު
Ϊƪުêܻ気Ϊƪުêƪ⪽몳ȪǪʪܻ気êƪު
ܫ 43:1
䫳֪衢ʪ㪵쪿Ϫ롣髨衢ʪ쪿Ϫު롢ʡ謹Ϫʪ򪢪ʪê謹Ϫʪ٣ʪϪ謹ΪΪ
ǪȪ様٥ͪު
様˪ê檷쪿ڪǪ몳Ȫ説٥ƪު
ѪǪ窿򫤫꫹Ȫ˪ê檷쪿ڪʪު
㪵쪿霊Ǫ檷꫹Ȫ˪ê様Ǫ檷˪ʪު
檷, 様変êȪΪǪ. ѡ쪿ѪǪ.
檷ު쪿Ѫϡ檷٤êٺѪǪ.
  ー 5:18
缾ǡ窦Ī˪êƪ٪ƪѪҪ쪿Ϊ様ˡĪ為˪êƪ٪ƪѪơΪ与ΪǪ
ª檷ʪê
ܫー 8:15
ʪ򪤪ҿ˪霊ΪǪϪʪª⣪霊ΪǪ롣霊˪êơ謹ϡСݫ衹֪ΪǪ롣

様˪ʪêΪ様働򪹪誦˪ʪު
1:12
۰쪿々ʪ٣᪸々˪ϡɪȪ権与˪ʪê
14:12
ުȪˡުȪˡʪͱު謹᪸ϡ謹ʪ襁ʪު⪵ުʪ襁ʪު

檷ڪ몦Ϊ
1.        檷êƪ
様ϡ꫹Ȫת窿ߪު
窿ϡ様êƪު
1:12-13
1:12 쪿ʪ٣᪸々˪ϡȪʪ与ΪǪ롣
1:13 Ѫϡ쪹˪骺뿪鰪˪骺ުѪ鰪˪骺˪ê쪿ΪǪ롣
檷ڪ˪ʪ몳ȪǪʪ霊ܪʪȪ몳ȪǪʪ
3:3 ͪ쪿誯誯ʪêƪǪ檷ʪС国̸몳ȪϪǪʪ
ܥ1:21 ᦪª恵몳ȪǪުǪ
ܥ2:12Ȫ謹Ϊϡᦪ霊ǪϪʪꪫ霊Ǫ롣˪êơꪫê恵ߪ몿Ǫ롣
様霊ʪ様働ªʪ.
ܥ2:14
ʪѪϡ霊ڪʪ˪תʪΪǪ롣ު霊˪ê断٪Ǫ몫顢Ϫ몳ȪǪʪ
꫹Ȫǫ様Ϊ몳Ȫ来ʪêǪ
ܫޫ 16:21-25
16:21 顢・꫹Ȫϡª뫵ա学Ȫߪ߯졢߲ͪ˪ߪ٪ȪƪϪ쪿
16:22 ȡګƫϫ節ڪơϪᡢ衢ȪǪʪȪǪʪȪϪϪު󡹪ê
16:23 ɪơګƫ쪿衢ڪ졣謹ت򪹪ʪΪȪ֪ʪǡѪΪȪ֪êƪ롹
16:24 쪫髤쪿Ǫ謹˪Īƪ֪ʪ顢ªתơªʭݶơ謹従êƪʪ
16:25 ª٤ϭ֪Ϫ謹Ϊª٤ϡ̸Ǫ
霊ܪݪǪ몫髤様ΪǪʪΪǪ.

檷ު変ê
ϫ꫹Ȫת檷몳ȪǪު.檷몳ȪǪʪ 3ҴǪϪʪ 30Ҵ򫤫꫹Ȫ˪ƪ⡢変ࡢϫ꫹Ȫ﷪êƪӪƪϪǪ.
  ー 7:19-20
7:19 謹鰪ƪ༪Ϫʪǡ鰪ƪʪ悪ϡêƪ롣
7:20 ⪷鰪ʪȪ򪷪ƪȪС򪷪ƪΪϡϪ謹ǪϪʪ謹内֪êƪǪ롣
ϡ꫹Ȫ˪ƪ⡢霊ժ쪿ΪǪ

ェ霊ת顢ު쪫ê檷ʪު.
  2:1-3
2:1 ェơߪʪ緒ުêƪȡ
2:2 ԡ̭ƪ誦媬êêƪơҪêƪʫêѪª謹ê
2:3 ުߪΪ誦ʪΪΪ誦ªު졢ҪȪӪȪ߾˪Ȫɪުê
  2:12-13
2:12 ߪʪêơ몤êϡêɪ缾ʪΪ
2:13 ۪ѪϪŪêơѪ檷Ъ酔êƪΪê

2. ϫ٣ŪȪǪ権תêƪު
쫸ëȫーɪêƪСʪ誦˪ѪŪȪǪު.
檷ڪϫ٣ŪȪǪ権(󪲪)ު.
16:24
16:24 ѪުǪϡʪϪ謹٣˪êϴᪿȪϪʪêϴʪС与ǪơʪӪ満ժǪ
14:14
Ǫ謹٣˪êêʪС謹Ϫ򪫪ʪƪ誦
霊満쪿ګƫϫ٣Ūު.
  3:6
3:6 ګƫêުϪ謹˪謹˪Ϊ򪢪誦ʫѫ・꫹Ȫ٣˪ê歩ʪ
3. 対胆˪ʪު.
(櫢󫰫ꫪ ,Gospel)
ڤ々変𪷪骻
ڪުު骻(good news)
꫹Ȫ様Ϊ, ꫹ת々与ϭު骻(good news)Ǫ
ー 1:16
Ȫ֪ުϡѪϪ᫮꫷Ѫ˪⡢᪸몹٪ƪѪ˪Ȫêơϭ𪵪Ǫ
媬᪸몹٪ƪѪϭ与様Ǫ
ーުط栄˪ê. ーުǪʪΪު.
ϡーު変ު
ơー𨫳󫹫ƫ̫330Ҵ꫹教国教ȪᪿΪǪ
ϭȪ? ''(体, Գ徳ܪ), ˬ,ϭ(媦), , ,ءڱ来ϭ񪪫ۯ, ݪۯ, סު変,,(),栄
様Ǫ. 様תתުު.
ު骻(good news)Ǫ. ު骻(good news)ڤƪӪʪǪ.
Ӫ᪬ʪǪ. 媬ʪǪ.
᪬ʪС˪ʪêƪުު.
檷ڪ対胆満ƪު
4, 窿内ު꫹Ȫê
4:4
衣ʪꪫǪêơ˪㭪êΪǪ롣ʪΪ˪ުΪϡᦪ˪ުʪʪΪǪ롣
Ȫګ悪تΫƫ몳ᦪΪ٪ƪڪ몤ު.
Ϊ˪ު꫹Ȫϡᦪ˪ުʪ۰Ǫ
Ϊ誦ު꫹Ȫ˪êêת働ƪު
1:28-29
1:28 窿ϡΫ꫹Ȫྪ伝恵尽ơѪᡢѪ教ƪުϡ٪ƪѪ򡢫꫹Ȫ˪ѪȪء몿Ǫ
1:29 ΪˡުªΪ強働꫹Ȫ˪êơ労()ʪ闘(ժȪ)ƪު
窿内˪ê뫭꫹Ȫ峪Ǫ.
꫹Ȫϡ窿񪪫ϭêêǪϪʪǪ.
ᡪʪ۰ê来ǪΪǪ
窿ϡ様Ǫ. ˫꫹Ȫê몫Ǫ.
ܫ 2:20
檭ƪΪϡϪ謹ǪϪު󡣫꫹Ȫ謹内檭ƪΪǪ謹ѡ뿪˪檭ƪΪϡ謹񪷡謹Ϊ献쪿対˪ΪǪ
꫹ȪϪΪުΪЪ˪êȪǪϪʪ˪êʪ骹٪ƪ𾪱ު.
ȣ ۼ ۼ ȸ
570    様ê߲Ī驪ڪ  ȯ   2014/11/25  168
569    様۰ᶪ몷...  ȯ   2015/03/04  198
568    檷ު変몳教...  ȯ   2015/12/04  129
567    檷ު変루Being Born ...  ȯ   2014/09/24  169
   檷ڪ  ȯ   2014/09/25  207
565    ު  ȯ   2015/03/20  446
564      ȯ   2015/02/25  217
563    歩Ϊߪު窦  ȯ   2016/04/25  1142
562      ȯ   2015/04/10  2407
561    ᪸몳Ȫͱܪ  ȯ   2015/01/12  207
560    תƪު  ȯ   2015/01/12  175
559    ת檭몿ުު  ȯ   2014/11/29  205
558    骷ª쪿ӹ  ȯ   2016/01/27  276
557    ᡪʪ٤与  ȯ   2014/12/23  198
556    霊驪𾪱Ǫ  ȯ   2014/11/26  201

[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby