Total : 615, 40 / 41 pages
  
ȯ 2014-11-22 07:41:31
   죪Ī٤Ϫ骫Ҫᪿ々򪵪ᯪᯪ々򪵪ᡢᪿ々˪Ϫ栄ê与˪ʪު(ー 8:30)
Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified (Romans 8:30).

٪ƪ˪죪Ī٤ުުܪ٤(the natural destin)ᡪ٤(the divine destiny)Ǫܪ٤ϡʪު쪿ʫܷ国ߡʪ関֧ƪ々ʪêê教ʪɡȪ˪ê𤪵ުΪ٪ƪΪȪʪܪ٤ªܪު

ǪС˪êƪǪϪʪު쪿ʫܷΪǡǪ々ުܪ٤Ǫ

ܪ٤ᡪʪ権⢪𶪵ΪǪϪުϪᦪܪ関与ުᦪ属ƪުȪᦪΪ々ΡڪǪꡢ々Ρɪ⡱ǪϡΪ٪ƪڪʪᦪΪ٪ƪêߪΪߪêƪުܬɪ⡢ʪ檷ު変êѪΪ˪ϡᡪ٤êƪު

Ѫᡪ٤ϡ檷ު変㷪ުުުꪬʪݫȪʪ쪢ʪ㷪몳Ϫʪު쪢ʪ霊ު霊ѪʪᶪǪު

êơʪᦪȪުުϫͪ15:19ǡ쪿稪Ϊ誦Ǫêƪ謹ᦪ骢ʪԪ󪷪ΪǪᦪϪʪΪǪ檷ު変ê٪ƪѪϪᦪ属ު󡣪ʪϫ˪êƪᦪԪ󪵪쪿ǪϪʪ˪ǪԪ򪷪ƪު

Ѫܪ٤檭ƪΪ⪷ᡪ٤檭ƪΪɪªǪ窦ުȪ単Ǫ栄êު몳Ȫު賛ڸު働ΪުΪ檭ު対몹٪ƪͪǪʪС쪬ުᡪ٤Ǫ몤ު

ͱ
様栄êΪΪΪǪ様栄ê帰様徳蝹򪳪ͣު調ުު様٪ƪᶪתơ様Ūު蝹様恵恵ߪЪ᪬ުު񪵪Ϊ˪٥ԤƪêΪ檭몳ȡ쪬ު٤Ǫ

参ϣ
5:17, ߫ 1:5

ȣ ۼ ۼ ȸ
30    稪Ī  ȯ   2014/10/29  159
29    稪Ī۰ת檭۰ェ...  ȯ   2015/06/10  207
28    ת霊ܪ  ȯ   2015/01/14  166
27    稪Ϋͫ뫮ー  ȯ   2015/06/02  123
26    ٤֪Ǫ  ȯ   2015/03/30  2601
25      ȯ   2014/09/22  135
24    󪷪ʪ  ȯ   2014/12/27  2442
23    Ȫ᪷ءƪ  ȯ   2015/01/02  193
22    条ϫ꫹Ȫ内...  ȯ   2014/11/25  135
21    񼪮۪応ƪ  ȯ   2015/02/13  193
   죪Ī٤  ȯ   2014/11/22  136
19    ׵  ȯ   2015/01/12  133
18    ª骭߾  ȯ   2015/03/31  200
17    ت  ȯ   2015/01/02  206
16    ᪷檭몿˪ϪʪЪʪ...  ȯ   2015/03/02  207

[PREV] [1]..[31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 ..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby