Total : 615, 41 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-13 08:38:53
   ̪ᳪުުȪˡʪ˪⪦ͱު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪު(ޫ 18:19)


ᶪǡ񫫤様様ުϡ23Ѫ᪸ުê̪ᳪުȪƪ⡢ܪ変⪿骹ȪǪĪ˪ѷ(prayer of agreement)תơʦʪȪǪȪΪ٥骫˪ުʪٺ骷ʫԡުȪʪٺ骹Դ㼪変êȪêުʪުʪȪêުުϪʪê対êʪ誦ᪿȪުѪު߲Ѫ᪸֧թƪ対説٥ơ変Ϊ請ѷêƪ

򪷪ƪ諸ˡ状Ϫѷ㷪ƪʪ˪Ī説٥骬骢ʪ򪹪몳ȪǪ誦ǪǪ(head-agreement)ǪϪʪ(heart-agreement)ʪƪϪʪު󡣪Ǫ骢ʪϡʪêȪê掴٥骫몦Ȫ˪êơ骬ʪҪӫĪ˪ѷ몳ȪǪ誦˪ުʫ쫤٣˪êơ窿Ϫء窿Ϫ変ȡΪ誦˪ʪΪǪ

Ҫܷ˪ĪѪΫーーѷʪƪϪʪʪᡢߪʪ˪몳Ȫ対ѷު窦Ȫ몤ުުުϪު説٥ުϡ窬ߪ˪Ǫˡ満˪ʪêơߪʪê몳Ȫê誦˪ʪꡢ窿ѷ㷪ު単々ʪΪˡުϪʪѷĪȪǪªǪϪުȪʪƪϪʪު

Ϫ稪򪯪ު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪުêơ߾⪿ʪǪ稪働誦˪ƪѷĪƪĪƪʪ々変ƪĪƪʪԴ㼪国Ѫ様栄êΪ変ƪ

ѷ
񪹪ݫ衢ѷ˪ê󪷪ުѷת窿Ϫɪ状ϪǪ﷪êת変ުު状ϪҪᡪ˿﷪ê々Ȫުϡϴ請ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
⫹ 3:3, ޫ 18:20

ȣ ۼ ۼ ȸ
15    様Ϫʪ対...  ȯ   2014/10/30  161
14    죪Ī٤  ȯ   2014/11/22  161
13    ϳ 䱸Ͻô ϳ  ȯ   2014/06/10  160
12    ۰᪷稪Ȫ  ȯ   2014/10/02  160
11    ʪ内˪霊&#...  ȯ   2014/10/28  160
10    様稪ު  ȯ   2015/12/05  160
9    ڳ ֱ  ȯ   2014/08/28  158
8    ۰内˪༪ΪҪ򥪷...  ȯ   2014/10/13  157
7    ʪ˪ʪêƪ  ȯ   2014/10/06  156
6      ȯ   2014/09/22  154
5     ɷ  ȯ   2015/12/15  153
4    条ϫ꫹Ȫ内...  ȯ   2014/11/25  151
3    ɪتԳǪ  ȯ   2014/10/04  148
2      ȯ   2015/12/15  136
1    檷ު変몳教...  ȯ   2015/12/04  129

[PREV] [1].. 41

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby