Total : 615, 41 / 41 pages
  
ȯ 2016-04-25 10:04:25
   歩Ϊߪު窦ϡ꫹ȪΪ檨몽򡢫׫Ȫ宝˪ުުݣ֪ުêȪ与ΪͪʪêΪǪ(ث֫룱)


ƪɪ˪檬ުǪϡϪ٪ƪѪΪϪ꣨the measure of faith)򪯪êーޣȪêƪުꡢ胆働ȪϪު󡣪ȪС教会Ǫ会𷡢ΪȪЪѪȪƪ⡢媷ơƪΪȪЪ֪胆Ǫު

ѪϪŪƪǪ窦Ѫު몷ȪʪɪêơѪء߾êʪɪǪ誦Ϊ誦ŪѪȡѪϪἪ졢ͪ画実ު몳ȪʪѦ会Φ۪êƪުΪǪ۰霊満ƪѪ稪֪몿ء߾ˡëーު誦⪿ʪǪ霊ڤΪʪ顢êƪު㷪ުΪ誦㷪ᪿ顢Ѫުǫëーުǡ霊ϪѪ続ƪǪ窦

霊ȪȪ歩ળȪϡ歩ળȪǪܪǪΪǪϪʪܪǪϡ稪対霊応応ͣǪêơĪ⪢ʪ˪ê胆Ѫު窦稪ʪ与쪿稪߾Ѫƪ歩Ϊ󪷪ʪ񫪬֫쪿Ȫƪߪƪʪϡʪުͺ郷ʪݫʫơ謹ƪʪ窿˫֫ϫબ໪򪷪骺ˡ従êƪު֫ϫϡ歩Ϊ󪷪ΪǪ

Ϋ様ǪΫꪫê稪˪歩ߪ򪷪ު˪êơΫϡު̸ƪʪ˪ĪꪫͱȪ쪫ǡʫϭΪǪ・・・ުث֫룱稪胆実践몳Ȫ˪ꡢ歩Ϊߪު窦

ͱ
気胆˪ʪު稪Ūު歩Ϊ󪷪ު稪Ū졢˪ꡢʦêȪǪުϡ内働霊˪ꡢΪ˪Ϊ˪תުϫ䣡


ƫƣǪ顢Ϫʪ򪷪ΪǪ⢪êƪʪΪ与쪿ڪתءƪꪬ窿与ƪêΪϡӪ窦霊ǪϪʪ慎ߪȪ霊Ǫ

ث֫룱檬ʪƪϡЪ몳ȪϪǪުΪŪϡꪬ몳Ȫȡϴ˪êƪ۰Ǫ몳ȪȪ᪸ʪЪʪʪΪǪ

録ϫګƫȫϫͪȪ胆̸ުժꪬ学ʡתѪǪΪê󪤪ժꪬȪȪ˪ΪȪȪ磌ê来

ȣ ۼ ۼ ȸ
15    霊˪ê檭ު窦  ȯ   2015/12/21  103
14    κ ʽÿ  ȯ   2015/12/21  156
13    ϳ Ͻʽÿ!  ȯ   2015/12/21  167
12    様稪ު窦  ȯ   2015/12/21  122
11    様˪...  ȯ   2015/12/22  189
10     Ȱ ǷӰ Ǿϴ!  ȯ   2015/12/22  198
9    ʪ毎声ڤ...  ȯ   2015/12/23  154
8     ϳ ...  ȯ   2015/12/23  181
7    骷ª쪿ӹ  ȯ   2016/01/27  209
6    츮 Źϵ ϴ  ȯ   2016/01/27  165
5    ɴ εϽɿ 纸Ͻʽÿ  ȯ   2016/04/19  356
4      ȯ   2016/04/19  258
3     ݴϴ  ȯ   2016/04/19  246
2     Ͻʽÿ  ȯ   2016/04/25  295
   歩Ϊߪު窦  ȯ   2016/04/25  1065

[PREV] [1].. 41

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby