Total : 615, 41 / 41 pages
  
ȯ 2014-10-13 08:38:53
   ̪ᳪުުȪˡʪ˪⪦ͱު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪު(ޫ 18:19)


ᶪǡ񫫤様様ުϡ23Ѫ᪸ުê̪ᳪުȪƪ⡢ܪ変⪿骹ȪǪĪ˪ѷ(prayer of agreement)תơʦʪȪǪȪΪ٥骫˪ުʪٺ骷ʫԡުȪʪٺ骹Դ㼪変êȪêުʪުʪȪêުުϪʪê対êʪ誦ᪿȪުѪު߲Ѫ᪸֧թƪ対説٥ơ変Ϊ請ѷêƪ

򪷪ƪ諸ˡ状Ϫѷ㷪ƪʪ˪Ī説٥骬骢ʪ򪹪몳ȪǪ誦ǪǪ(head-agreement)ǪϪʪ(heart-agreement)ʪƪϪʪު󡣪Ǫ骢ʪϡʪêȪê掴٥骫몦Ȫ˪êơ骬ʪҪӫĪ˪ѷ몳ȪǪ誦˪ުʫ쫤٣˪êơ窿Ϫء窿Ϫ変ȡΪ誦˪ʪΪǪ

Ҫܷ˪ĪѪΫーーѷʪƪϪʪʪᡢߪʪ˪몳Ȫ対ѷު窦Ȫ몤ުުުϪު説٥ުϡ窬ߪ˪Ǫˡ満˪ʪêơߪʪê몳Ȫê誦˪ʪꡢ窿ѷ㷪ު単々ʪΪˡުϪʪѷĪȪǪªǪϪުȪʪƪϪʪު

Ϫ稪򪯪ު⪷ʪΪժꪬɪǪ⡢߾Ī˪ѷʪ顢˪謹ݫϡ򪫪ʪƪުêơ߾⪿ʪǪ稪働誦˪ƪѷĪƪĪƪʪ々変ƪĪƪʪԴ㼪国Ѫ様栄êΪ変ƪ

ѷ
񪹪ݫ衢ѷ˪ê󪷪ުѷת窿Ϫɪ状ϪǪ﷪êת変ުު状ϪҪᡪ˿﷪ê々Ȫުϡϴ請ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ:
⫹ 3:3, ޫ 18:20

ȣ ۼ ۼ ȸ
15    ƪ  ȯ   2015/03/20  267
14    ˪êǪ  ȯ   2015/01/26  200
13    恵ߪ榷...  ȯ   2015/01/13  253
12    関骷  ȯ   2014/12/01  157
11    ˪۰続  ȯ   2015/02/25  278
10    ϪʪΫ٫쪿  ȯ   2014/12/18  216
9    ϪʪϴǪ먪Ǫ  ȯ   2014/09/20  216
8    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  232
7    恵Ѫ  ȯ   2015/01/27  210
6    ۪  ȯ   2014/09/23  191
5    ܪ洪檭  ȯ   2015/03/30  375
   ̪ᳪު  ȯ   2014/10/13  141
3    Ѫê  ȯ   2015/03/02  325
2    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  252
1    ǪϪʪ霊応Ǫ  ȯ   2014/11/18  171

[PREV] [1].. 41

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby