Total : 615, 41 / 41 pages
  
ȯ 2014-11-18 07:23:05
   ǪϪʪ霊応Ǫ霊Ǫ顢礼拝ϡ霊ȪުȪ˪ê礼拝ʪЪʪު󡣡(ϫ 4:24)

2:14몤ުުʪϡ霊属몳Ȫު󡣪˪תʪȪǪު몳ȪǪު󡣪ʪʪ顢霊ΪȪ霊˪êƪ節ުΪǪ ʪʪ髭꫹教ϡ覚ƪΪǪ真Ǫʪ檨ˡ々歩ߪʪ﹪経験ުϪʪ(mind;)ǪϪʪʪ霊関ުǪϪʪ霊ΪǪ稪対霊応Ǫ覚Ȫ関⪢ު

窿覚򱪹몿⪱쪿ΪǪϪު窿ϡ窿霊歩ߪު窿霊ª霊ת霊ܪ実ƪު窿ϪΪ쪿ΪǪϪު󡣪窿霊関֧몳ȪǪުƪΪ誦関Ūơ霊Ҫ۰ت誦֣ܪ٪򪹪ΪǪ

Ϫުˡتު̫ϪĪǪ窿霊ʪ内ʪѪ状
窿ǡ窿霊驪ʪΪǪ霊䢪ᶪêꪬê変ʪ発関変󪷡栄ê骵ު栄êت窿몳ȪǪުҪ霊窿몬۰تȡΪ誦ˡꪫŪ誦ȪǪʪ۰Ǫ

ѷ
񪹪ݫ衢霊Ϊ誦Ū単ʪܪ観êǪϪʪêڪ̸誦˪ƪ󪷪ުݫΪߪȪЪê歩栄ê栄êتܪ経験ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ー 12:2
ګ 4:23-24

ȣ ۼ ۼ ȸ
15    ƪ  ȯ   2015/03/20  236
14    ˪êǪ  ȯ   2015/01/26  175
13    恵ߪ榷...  ȯ   2015/01/13  221
12    関骷  ȯ   2014/12/01  134
11    ˪۰続  ȯ   2015/02/25  253
10    ϪʪΫ٫쪿  ȯ   2014/12/18  193
9    ϪʪϴǪ먪Ǫ  ȯ   2014/09/20  183
8    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  208
7    恵Ѫ  ȯ   2015/01/27  180
6    ۪  ȯ   2014/09/23  161
5    ܪ洪檭  ȯ   2015/03/30  349
4    ̪ᳪު  ȯ   2014/10/13  127
3    Ѫê  ȯ   2015/03/02  297
2    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  225
   ǪϪʪ霊応Ǫ  ȯ   2014/11/18  143

[PREV] [1].. 41

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby