Total : 615, 41 / 41 pages
  
ȯ 2015-01-13 07:40:53
   恵ߪ榷ު真実Ǫꡢ۰Ϊᯪ˪êơʪ窿񫫤・꫹ȪȪߪު ( 1:9)


ꪬʪᯪΪͪ画˪誦˪쪿Ȫ実󪯪٪ȪǪϪʪǪުȪԪ٤Ǫ꫹・ӹ恵ߪ与ӹ쪿ȪȪ𶪯ȡӹͪ画ݻ˪ʪ롰̫᪨ѪϪު󡣡ϡꪬ񪹪۰˪ê窿与ƪê恵ߪ栄ê۪ᪿ몿Ǫ(ګ1:6)ʪ󪯪٪ȪǪ窦Ϫʪ󪷪ʪƪϪʪʪȪǪʪʪ顢国Ϊ򪹪몳ȪǪܪ̫᪨Ѫϡ⪤ʪǪʪȪߪ働誦ᯪȪȪϡ栄権Ǫ

ުȪުǪȪΪ覚ƪӹ߾Ϊ۰ǪӹΪŪȪǪު󡣪ΪȪ˪ĪŪƪߪƪ経写ѫӹϡ٣会˪٣清ҪȪᩪʪЪʪʪêΪǪ
٣ϪΪ誦˪ƪȪ清Ϊ۪ުʪʪᡪުȪԪ쪿Ǫ

ʪêƪ誦ˡʪ⩪êΪ驪ǪϪʪ쪬ʪ清ᪿϪު󡣪쪬ӹ檷٤与몿来쪿릪Ǫʪɪ۪⩪ª清쪿Ϊ関⪢ު󡣪쪬̽ƪʪ霊ᩪêƪʪǪ窦ӹ霊清᪬驪Ȫ쪿ΪǪϪުӹᩪ霊檷働驪Ǫ(ƫȫ3:5)쪬ӹΪ쪿ȪʪΪǪ

êơꪬʪ国򪯪êȪ対󪷪ƪʪϭ˪ΫーȫーȪʪꡢǪͪ画ݻȪʪ権ުΪꪬʪᯪ쪿ȪǪêƪ༪尽ƪª몳Ȫ༪尽ƪʪ霊ªѦƪ񪬪ʪުȫëー檭۰ܪު˪ʪ誦˪ƪ

ѷ
񪹪ݫ衢Ϊ働参ʥ誦˪󪷪ުǡ真実ݫªȪ߿Īݫ変ʪתު몳Ȫݫت֧来ު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
ګ 1:3-6ګ 2:8

ȣ ۼ ۼ ȸ
15    ƪ  ȯ   2015/03/20  259
14    ˪êǪ  ȯ   2015/01/26  193
   恵ߪ榷...  ȯ   2015/01/13  242
12    関骷  ȯ   2014/12/01  151
11    ˪۰続  ȯ   2015/02/25  270
10    ϪʪΫ٫쪿  ȯ   2014/12/18  211
9    ϪʪϴǪ먪Ǫ  ȯ   2014/09/20  205
8    ̸ʪ  ȯ   2015/05/18  223
7    恵Ѫ  ȯ   2015/01/27  201
6    ۪  ȯ   2014/09/23  180
5    ܪ洪檭  ȯ   2015/03/30  369
4    ̪ᳪު  ȯ   2014/10/13  136
3    Ѫê  ȯ   2015/03/02  314
2    ͣʪ  ȯ   2015/04/27  240
1    ǪϪʪ霊応Ǫ  ȯ   2014/11/18  158

[PREV] [1].. 41

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby