Total : 615, 5 / 41 pages
  
ȯ 2014-12-02 07:43:59
   Ϊء߾êު꫹Ȫ٪ƪѪΪݪʪ쪿Ϊϡ檭ƪ々ϪªΪ˪ǪϪʪªΪݪǪߪê۰Ϊ檭몿ʪΪǪ( 5:15)


꫹Ȫ̸۪犠ɪ몳Ȫ˫꫹ޫުϪުƪΪ檤楽ーƫー騒Ǫ⡢檭۰ݡܪ˪ĪŪêƪ窿󪯪٪栄ê򪯪ުȪ쪬涪Ǫʪƪ⡢窿単˪楽ߡ窿Ϊ営Ǫʪت々֧来몳ȪǪުʪϫ・꫹ȪΪ険ʪƪϪʪު

ѫ対ͳҷ˪êơӹު뫵۾与ʪުȪΫѪ᪸ȪʪêΪߪʪɪ۪献󪵪ƪΪ몤ުѫϫ꫹ȪǪ˫꫹Ȫݪתơ廃쪿˪関骺骬ʪ󪹪Ϊ֪ު(ګ2:15)ϫѪ̭Ԫ몳ȪêުǪϫѫ従êѪ誦ͱު

ѫ̸ĪУӪʪ몤ުУ髨々⢪誷ƪϡŪȡȡᶪ潪骦ȪᶪǪ٪ƪѪ教ƪǪΪ꫷Ѫ֧込ǡᡪᶪ򪱪ƪު(21:28)ϫѫڪުΫëーͺ߯Ȫުܲͪ˿Ϊ断ު(21:18-32体参Ϊ読Ǫ)

ʪ꫹Ȫ伝몳ȪΪƪ胆Ǫ窿伝몳Ȫ˪戦ԪءƪƪѪͪȪƪ⡢̽ƫ꫹Ȫ˪窿êꡢ真伝۪ɪ胆˪ʪʪ状˪ʪêƪϪʪު

ѷ
񪹪ݫ衢򫭫꫹ȪêȪ胆ƪᶪǡĪ몹誦˪ƪê権˪ê󪷪ު対˪関骺몳Ȫ˪êơڪƪ様ɪ⪿栄릪تۯު様٣˪êƪѷꪷުー

参ϣ
9:16 20:19-20

ȣ ۼ ۼ ȸ
555    霊様Ǫ  ȯ   2015/04/27  175
554      ȯ   2014/12/11  190
553    ԪΪǪϪު  ȯ   2015/01/30  207
552    窿  ȯ   2015/03/14  201
551    様眀骫...  ȯ   2014/10/01  140
550      ȯ   2015/12/15  91
   Ϊء߾ê  ȯ   2014/12/02  146
548    栄Ǫ  ȯ   2015/01/17  190
547    伝몳Ȫݻª...  ȯ   2015/03/21  163
546    ʪߵު調Ȫ来ު  ȯ   2015/03/08  848
545    ٤来ު  ȯ   2015/03/16  132
544    Ѩ  ȯ   2014/12/27  405
543    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  129
542    ۰Ǫ٪ƪêƪ  ȯ   2015/01/22  126
541    ۰˪国  ȯ   2015/04/24  374

[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby