Total : 615, 5 / 41 pages
  
ȯ 2015-04-24 21:00:45
   ۰˪国ơ国ϪĪΪȫѫꫵѪͪ쪿Ȫͪ쪿国ϡѪͪ誦˪来ΪǪϪު󡣡顢˪롻Ȫ˪롻Ȫ모誦ʪΪǪϪު󡣪Ǫ国ϡʪΪ˪ΪǪ(뫫 17:20-21)񫫤ϡ国ʪ˪٥ު霊ܪ真ʪȪƪ伝ƪǪ窦国ʪ˪Ȫګϡ国ʪ体˪ȪߪǪʪʪ˪ȪߪǪ⪢ު󡣪ުϡ񫪬来ƪʪ쪿Ȫ関֧国˪ĪʪêȪͪƪêơϡ国ϡʪ˪롣ު国Ȫϡ˪ʪ˪ƪ洪򦪷ު国ꪬᶪǪΪ檨国ުȪުǪ

ꪬɪ۪ުʪ۰ǪΪƪߪƪƪ򢪬˪ުƪ併ƪުƪᶪ˪ު国ϡʪΪ˪ΪǪ쪿ګϡʪʪ込몳ȪǪ롢ȪȪǪꪬʪ˪몳ȪڨǪꡢƪ몳ȪǪ誦˪ʪêƪުΪʪ몳Ȫϡ٪˪ʪêڸϪުѪ与쪿 (He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the heartsof men)(伝Գ3:11NIV)

ٺ骷ުʪ몿驪ʪΪǪ国Ϫʪ˪Ϊǡ覗̸ƪʪ˪ު(伝Գ3:11)Ϫʪ囲ѪڨǪꡢʪ霊󪹪ΪǪ몳Ȫ˪ڪʪȪګǪѷ権򪯪ê󪷪ުѷתơӹ囲򪵪ᡪ栄ê洪ت칪ơǪ国檭몳ȪǪު栄ê帰ު

ͱ
様ᡪ込歩ުʪͣªܪ国Ӫˬ栄ءƪơ꫹Ȫתުުϫ䣡
ȣ ۼ ۼ ȸ
555    霊様Ǫ  ȯ   2015/04/27  175
554      ȯ   2014/12/11  189
553    ԪΪǪϪު  ȯ   2015/01/30  207
552    窿  ȯ   2015/03/14  200
551    様眀骫...  ȯ   2014/10/01  140
550      ȯ   2015/12/15  89
549    Ϊء߾ê  ȯ   2014/12/02  146
548    栄Ǫ  ȯ   2015/01/17  189
547    伝몳Ȫݻª...  ȯ   2015/03/21  162
546    ʪߵު調Ȫ来ު  ȯ   2015/03/08  847
545    ٤来ު  ȯ   2015/03/16  131
544    Ѩ  ȯ   2014/12/27  405
543    ˪ʪê  ȯ   2014/10/25  127
542    ۰Ǫ٪ƪêƪ  ȯ   2015/01/22  125
   ۰˪国  ȯ   2015/04/24  373

[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby