Total : 615, 7 / 41 pages
  
ȯ 2015-01-22 07:18:57
   ꫹Ȫ٤ˡ奥Ѫ˪êƪɪΪ誦栄êݣΪǪ몫骻֪쪿ΪǪ奥Ȫϡʪ˪뫭꫹ȡ栄êЪߪΪȪǪ( 1:27)꫹教Ϫʪ˪뫭꫹Ȫƪ몳ȪǪʪѪ˪稪تު몳ȪǪܪˡ꫹稪ޡʪ稪ǪꡢϪʪ歩ƪ歩ߪȡʪƪΪȪު稪تު몳ȪǪȪߪǪ쪬ު˫歩ު쪿ΫǪ稪ުǪȪЪѪȪʪêơ窿ު쪿(ϫ1:14)ުǪ졢̫Ǫު

ѡʪϫ꫹Ȫ˪ơʪϫ꫹ȪǪʪʪͣ檭ƪ뫭꫹ȪǪʪϪʪʫުѪԴ㼪国ʪʪ몽ުǡ々̸ƪ뫭꫹ȪǪ

êơʪު稡ʪ檭桢ʪ۰ʪ몳Ȫϫ꫹Ȫ٤ުʪƪϪʪު々ʪ̸檷쪿栄ê̸몳ȪǪʪƪϪʪު

ʪꡪǪʪ۪栄êŪƪᶪު覆ު(2:14)Ϫʪ稪Ѫުͣߪ恵ߪʪתު蝹ުʪϫ꫹Ȫʪ檭ƪ졢ت۪変몳Ȫ毎۪ʪƪϪʪު

ʪӪϡ꫹Ȫʪת񫪴ު蝹몳ȪǪʪ˪뫭꫹Ȫʪ꫹Ȫ̫ɪ۪ɪʪתުΪު真ǪêƪʪϡުުêĪƪΪ誦ުΪ誦々関몳ȪǪʪ檭ǪͺˡʪƪΪȪϪʪ˪뫭꫹Ȫު졢ƪʪתުʪƪϪʪު

ͱ
ϫ꫹Ȫ栄êުǪͣުުᡪ٤תު졢תƪ٤々˪⪿骷ު۪Ǫת働Ȫªꡢϫ꫹Ȫơᡪ٤êƪ몳Ȫ۪檭ƪު

参ϣ
ϫ 1:14, 1:27
ȣ ۼ ۼ ȸ
525    ᡪ経験˪...  ȯ   2015/02/12  172
524    ᡪʪ٤与  ȯ   2014/12/23  173
523    ᪸몳Ȫͱܪ  ȯ   2015/01/12  173
522     ñ⿡ ؾ  ȯ   2014/10/25  175
521     ɷ Űʽÿ  ȯ   2014/10/28  175
520      ֽϴ  ȯ   2014/10/30  175
519    ת檭몿ުު  ȯ   2014/11/29  175
518    ʪߪ٤ʪ  ȯ   2015/01/12  175
517    伝몳Ȫݻª...  ȯ   2015/03/21  175
516     Ƴ ٶ  ȯ   2014/06/26  176
515     ִ ȭ  ȯ   2014/06/27  176
514     ľ  ȯ   2014/08/07  176
513     Ǿϴ  ȯ   2015/05/19  176
   ꫹Ȫ٤  ȯ   2015/01/22  177
511     쿬 ̷ ƴմϴ  ȯ   2015/01/30  177

[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by suby