Total : 615, 7 / 41 pages
  
ȯ 2015-02-25 10:09:35
   ˪۰続ϡʪȪ恵ߪΪߪȪЪȪ˪ͪުߪȪЪϡʪ٪ƪᡪʪΪȪ쪿々˪ê国継몳ȪǪΪǪ( 20:32)


稪Ϫʪ続与몳ȪǪު稪黙̪強몳Ȫ᪸̪驪Ǫ몳ȪϪΪǪѪت1:12-13몤ުުê˪롢続ª˪̫窿与ƪêݫʪˡӪê򪵪몳ȪǪު誦ˡϡ窿ުߪ圧𤪫ϭ󪷪ơ񪹪Ϊժ칪ƪު

Ϫʪê˪続˪Ȫʪ応̫򪯪ު覧תꡢ꫹・˪ϪʪΪ続ުʪѪǪϪΪ誦̫몳ȪϪǪުǪꪬ꫹・˪êƪʪ栄続몳ȪǪ̫򪯪ުުӹͪʪƪϪʪʪȪϡꪬʪ圧𤪫ϭ󪵪񪹪Ϊժ칪ƪêȪȪǪ

悪圧𤡢悪ت悪霊ުϪƪΪΪ骢ʪϭ󪵪ުϪʪªѷêꡢ쪬êȪުǪϪΪȪ򪹪Ǫ˪ʪުϪʪ稪応꫹Ȫ˪êƪʪΪʪêƪΪȪت歩ળȪѢ⪷ƪު

ϡѪۡʪ۪תơ続ت칪ުު(11:9)ʪ稪強黙̪꫹Ȫ˪続ª発̸Ǫʪꪬ꫹・Ǫʪ⪱쪿ƪΪΪ֧̿졢楽ળȪǪ誦˪ʪǪ窦꫹Ȫ˪몢ʪ続歩Ǫƪ

ʪ続ȫ꫹ȪʪΪʪêƪΪȪ称Ϊϡ悪ت㪷黙驪۰Ǫꪬ꫹・תƪʪΪ˪ʪ쪿ȡʪʪϭᡪˬ栄ƪʪ˪٤対骲ʪ˪몢ʪ続称ΪǪ

ͱ
様ɪǪꡢ꫹Ȫ˪続ѪǪѪϡᶪ˪骷檺˪ꡢ続実ڸΪǪϫ꫹Ȫ栄継۪稪黙̪ȡߪתƪêΪΪ誦˪ʪꡢ꫹Ȫ˪続ު

参ϣ
16:5-6(NIV), ー 8:16-17, ー 10:10-11

ȣ ۼ ۼ ȸ
525    ʪߵު調Ȫ来ު  ȯ   2015/03/08  835
524    ׺ dzóԴϴ. ̰ ...  ȯ   2015/03/04  216
523    様۰ᶪ몷...  ȯ   2015/03/04  159
522    ᪷檭몿˪ϪʪЪʪ...  ȯ   2015/03/02  182
521    ٸ ؼ ǷӰ Ǿ ...  ȯ   2015/03/02  180
520      ȯ   2015/03/02  136
519     ʿ伺  ȯ   2015/03/02  147
518    Ѫê  ȯ   2015/03/02  296
517    ٸ ֽʽÿ  ȯ   2015/03/02  121
516    ׺ ȿ ִ  ȯ   2015/02/25  199
   ˪۰続  ȯ   2015/02/25  252
514     ȰȭŰ  ȯ   2015/02/25  150
513      ȯ   2015/02/25  164
512    ⸧ ˾ƺ Ͻʽÿ!  ȯ   2015/02/13  279
511    񼪮۪応ƪ  ȯ   2015/02/13  174

[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]..[41] [NEXT]

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by suby